Polnjenje klime je celovist postopek pri katerem izvedemo pregled sistema, odstranjevanje “starega” plina, dodajanje novega plina in olja ter pregled in evidentiranje tehničnih podatkov.

read more